Brannvesenets nye verktøy

Droner med påmontert varmesøkende kamera er et uunværlig verktøy for brann og redningstjenesten. Ikke bare innenfor brann og redning, men også innenfor forebyggende arbeid og feiertjenesten.
Men Luftfartstilsynets strenge krav gjør bruk av droner i brannvesenet til en svært tidkrevende dokumenteringsprosess.

Andøya Space Center (ASC) tilbyr nå brannmenn å bli RO3 dronepiloter. Pilotene vil operere under ASC sin dronetillatelse. Fokus kan dermed ligge på sikker og trygg bruk av droner, og hvor oppfølging, tillatelser og dokumenteringsprosesser er ivaretatt av ASC.

 

Slik virker det

  • Velg den dronepakken som passer dere best
  • Vi lærer dere opp via 45 timer nettbasert undervisning og 2 dagers intensivkurs
  • Fly under Andøya Space Center drone tillatelse
  • Automatisk rapportering av nødvendige flygetider
  • Automatisk serviceinnkalling, med lånedrone under service
  • Profesjonell ivaretakelse av fly-tillatelser og krav til dokumentering
  • Maksimal operasjonell kapasitet

Vi har gjort arbeidet

Vi kan droner, og har satt sammen profesjonelle pakker med varmesøkende kameraer på de mest brukervennlige dronene i markedet. Velg den eller de pakkene som passer best og bestill. Dronen blir levert direkte til dere i forbindelse med kurs.

Meld din interesse

Organisasjon

Fornavn

Etternavn

E-post

Telefon